Zorganizowany wypoczynek dla młodzieży

Oferta edukacyjna

Liceum Ogólnokształcące Towarzystwa Salezjańskiego proponuje poszerzoną ofertę edukacyjną.

Wiodącym językiem obcym jest język angielski realizowany w zakresie rozszerzonym we wszystkich klasach.

Drugim językiem obcym jest niemiecki lub hiszpański (do wyboru).

Nauka języków obcych odbywa się w grupach zaawansowania.

Doświadczenie kilku lat nowego trzyletniego liceum skłania nas do zaproponowania indywidualnego wyboru przedmiotów realizowanych w zakresie rozszerzonym.

Uczeń może wybrać od jednego do trzech przedmiotów spośród następujących:

 • Język polski
 • Historia
 • Biologia
 • Chemia
 • Fizyka
 • Geografia
 • Matematyka
 • Historia sztuki
 • Informatyka
 • Język niemiecki
 • Wiedza o społeczeństwie

Warto wiedzieć, że:

 • nauka religii w szkole jest obowiązkowa
 • uczniowie mają zajęcia z psychologii oraz filozofii
 • istnieje możliwość rozwijania swoich zainteresowań w kołach przedmiotowych, artystycznych oraz sportowych
 • szkoła prowadzi wymiany międzynarodowe

Liceum posiada:

 • kaplicę
 • bibliotekę
 • centrum informatyczne w bibliotece
 • dwie sale komputerowe ze stałym dostępem do Internetu,
 • multimedialną salę konferencyjną
 • dwie sale gimnastyczne
 • siłownię
 • stołówkę szkolną
 • nowoczesne boiska z profesjonalną bieżnią
 • scenę teatralną
 • przestronne budynki szkolne i nowoczesne sale lekcyjne

 • RSS
 • Facebook
 • Picasa
 • YouTube