Zorganizowany wypoczynek dla młodzieży

Projekt Odyseja Umysłu

Odyseja Umysłu to międzynarodowy projekt edukacyjny, który przybył do Polski ze Stanów Zjednoczonych 20 lat temu. Co roku bierze w nim udział kilkaset tysięcy uczniów i studentów z całego świata. Obecnie projekt jest jednym z działań realizowanych pod szyldem MEN „Szkoła z Pasją”.

Sprawdź ostatnie aktualności z życia projektu Odyseja Umysłu

Celem Programu jest nauka kreatywnego i krytycznego myślenia oraz rozwijanie twórczych zdolności. Uczniowie rozwijają wiele kluczowych kompetencji intelektualnych i społecznych. Zdobywają umiejętności aktywnego uczenia się, efektywnego komunikowania oraz autoprezentacji.

Realizację projektu można podzielić na dwa etapy.
W pierwszej fazie uczniowie przechodzą trening twórczego myślenia, którego zadaniem jest przygotowanie ich do rozwiązania tzw. problemu długoterminowego. Ze swoim rozwiązaniem grupa może przystąpić do fazy II czyli konkursu. Przystąpienie do konkursu nie jest obowiązkowe, gdyż celem nadrzędnym Odysei Umysłu nie jest rywalizacja i zdobywanie nagród, ale pokonywanie własnych słabości i ograniczeń, mierzenie się z czasem i zadaniem, a także rozwijanie poczucia odpowiedzialności za pracę swoją i innych. Nagrodą jest już samo uczestnictwo w programie i szansa na osobisty rozwój.

Jedną z najważniejszych zasad przy rozwiązywaniu problemu jest brak pomocy z zewnątrz, co oznacza, że nikt (rodzice, nauczyciele, inni uczniowie) nie może podsuwać grupie gotowych rozwiązań, co sprawia, że rozwiązanie to jest w całości wynikiem twórczego działania grupy.

Po kilku lekcjach prezentujących ideę Odysei udało nam się zebrać wśród uczniów naszego gimnazjum i liceum kilkuosobową grupę ochotników. Z pytaniami można zwrócić się do trenera grupy Agnieszki Sobieraj.

Zapraszamy też na oficjalna stronę internetową Odysei Umysłu i konto na Facebooku.


  • RSS
  • Facebook
  • Picasa
  • YouTube