Zorganizowany wypoczynek dla młodzieży

Zajęcia terenowe z geografii

Zajęcia terenowe z geografii w Liceum Ogólnokształcącym Towarzystwa Salezjańskiego dotyczą programu realizowanego w zakresie rozszerzonym.

Uczniowie wyjeżdżają na 3 dni do Babilonu w Borach Tucholskich.

Zakres realizacji materiału dotyczy zajęć z:

  • geomorfologii – rozpoznawanie procesów geologicznych i form powstałych w ich wyniku;
  • hydrologii – omawianie działalności rzeki na wybranym odcinku – spływ kajakowy Brdą;
  • gleboznawstwa – rozpoznawanie typów gleb na podstawie odkrywek;
  • geologii – na podstawie odwiertów określanie budowy geologicznej otoczenia, sporządzanie przekrojów geologicznych;
  • geodezji – ćwiczenia w sporządzaniu niwelacji terenu i wytyczania obiektów w terenie za pomocą niwelatora i węgielnicy.

Organizator
Katarzyna Wędzelewska
e-mail: katarzyna.wedzelewska@salez.edu.pl


  • RSS
  • Facebook
  • Picasa
  • YouTube