Zorganizowany wypoczynek dla młodzieży

Zajęcia pozalekcyjne

Szkoła oferuje szereg, dodatkowych zajęć pozalekcyjnych, rozwijających uzdolnienia i zainteresowania uczniów.

W szkole funkcjonują:

koła przedmiotowe i zainteresowań

wykaz zajęć pozalekcyjnych

Zajęcia wyrównawcze

pełne zestawienie zajęć wyrównawczych

Konsultacje nauczycieli

Uczniowie mają możliwość korzystania z sali gimnastycznej w soboty!


  • RSS
  • Facebook
  • Picasa
  • YouTube