Zorganizowany wypoczynek dla młodzieży

Patron – Św. Jan Bosko

Całym sercem ukochał młodego człowieka. Do końca ziemskich dni wytrwale ukazywał młodzieży właściwy dla chrześcijanina model życia. Hasło: „DAJ MI DUSZE, RESZTĘ ZABIERZ” było drogą wcielania Ewangelii w codzienność.

Zakładał szkoły zawodowe i internaty. Młodzieży dawał wychowanie, wykształcenie, zawód… Dużo pisał. Propagował formę książki kieszonkowej o treściach ewangelizacyjnych, historycznych, misyjnych. Dla celów apostolskich wykorzystywał prasę. Budował świątynie, szkoły i zakłady wychowawcze.

Był twórcą, oryginalnego w swojej prostocie, systemu wychowawczego opartego na rozumie, religii i miłości. O jego owocności świadczy wyniesienie do chwały ołtarzy wychowanka ks. Bosko – św. Dominika Savio. Ks. Bosko całe swoje życie służył wiernie Chrystusowi, a pomocą i Mistrzynią była mu Maryja, którą ukochał jako Wspomożycielkę Wiernych.

Dla umocnienia wiary w młodym człowieku założył w Kościele zgromadzenia zakonne: księży salezjanów i siostry salezjanki, których członkowie realizują cel zbawiania młodzieży.

Ojciec Święty Pius XI w 1934 r. ogłosił go świętym naszych dni, a Jan Paweł II w 1988 r. nazwał księdza Bosko OJCEM i NAUCZYCIELEM MŁODZIEŻY.


  • RSS
  • Facebook
  • Picasa
  • YouTube