Zorganizowany wypoczynek dla młodzieży

Skład personalny wspólnoty szkolnej pw. św. Jana Bosko w Bydgoszczy

Zespół Szkół Towarzystwa Salezjańskiego – Collegium Salesianum w Bydgoszczy prowadzi Zgromadzenie zakonne, założone przez św. Jana Bosko, które nazywane jest Salezjanami. W Imieniu tego Zgromadzenia organem prowadzącym szkoły jest Prowincjał – Ks. Inspektor dr Marek Chmielewski SDB. W tym zadaniu wspierają go Salezjanie z miejscowej Wspólnoty zakonnej.

Wspólnota szkolna w roku szkolnym 2014/2015

Od lewej stoją:

  • ks. Bernard Duszyński – spowiednik
  • ks. Wojciech Mielewczyk – katecheta GTS
  • ks. Mirosław Hyżak – misjonarz, student
  • ks. Henryk Kaszycki – dyrektor domu i szkół
  • ks. Adam Piotrowski – wikariusz dyrektora i wicedyrektor SPTS
  • ks. Andrzej Marchewka – ekonom i katecheta LOTS

  • RSS
  • Facebook
  • Picasa
  • YouTube