Zorganizowany wypoczynek dla młodzieży

Dokumenty

Statut Liceum Ogólnokształcącego Towarzystwa Salezjańskiego

GDE Error: Error retrieving file - if necessary turn off error checking (404:Not Found)
 

Program wychowawczo-profilaktyczny Liceum Ogólnokształcącego Towarzystwa Salezjańskiego

GDE Error: Error retrieving file - if necessary turn off error checking (404:Not Found)
 

Regulamin ucznia Liceum Ogólnokształcącego Towarzystwa Salezjańskiego

GDE Error: Error retrieving file - if necessary turn off error checking (404:Not Found)
 

Regulamin Samorządu Uczniowskiego Liceum Ogólnokształcącego Towarzystwa Salezjańskiego

GDE Error: Requested URL is invalid
 

Regulamin ubioru

GDE Error: Error retrieving file - if necessary turn off error checking (404:Not Found)
 

Procedury postępowania w przypadku nieodpowiedniego zachowania się ucznia

GDE Error: Requested URL is invalid
 

Regulamin używania urządzeń audio-wizualnych i łącznościowych

GDE Error: Error retrieving file - if necessary turn off error checking (404:Not Found)
 

Procedura postępowania w szkole na zjawisko cyberprzemocy

GDE Error: Error retrieving file - if necessary turn off error checking (404:Not Found)
 

Regulamin biblioteki

GDE Error: Error retrieving file - if necessary turn off error checking (404:Not Found)
 

  • RSS
  • Facebook
  • Picasa
  • YouTube