Zorganizowany wypoczynek dla młodzieży

Podręczniki dla uczniów LOTS na rok szkolny 2012/2013

Wykaz podręczników do liceum na rok szkolny 2012/2013

Podręczniki do kl. I

Język polski
Chemperek D, Kalbarczyk A. – „Zrozumieć tekst, zrozumieć człowieka” kl. I cz.1 i 2
( WSiP) 2012
Historia
B. Burda, B. Halczak i in.– Historia – zakres podstawowy i rozszerzony (OPERON) 2012r.
Wiedza o społeczeństwie
Z. Smutek, J. Maleska. – „Wiedza o społeczeństwie. Zakres podst. i rozszerz. (OPERON) 2012r.
Geografia
R. Uliszak, K. Wiedermann, – „Oblicza geografii”. Podr. dla szkół ponadgimnazjalnych. Zakres podstawowy. (Nowa Era) 2012r.
Przedsiębiorczość
K. Garbacik, M. Żmiejko, – „Przedsiębiorczość na czasie”. Podr. dla szkół ponadgimn. (PWN) 2012r.
Matematyka
W. Bobiński i in. – „Matematyka” Zakres podst. i rozszerz. (Nowa Era) 2012r.
W. Bobiński i in. – „Zbiór zadań dla szkół ponadgimnazjalnych. Kształcenie ogólne w zakresie podst. i rozszerz. (Nowa Era) 2012r
P. Jurczyszyn, M. Wesołowski, „Matematyka – zbiór zadań przygotowujących do matury. (Nowa Era) 2011 lub 2012r.
Chemia
M. Gulińska, K. Kuśmierczyk, „ Po prostu chemia” zakres podst. (WSiP) 2012
Fizyka
M. Braun, W. Śliwa – „Odkryć fizykę” – zakres podst. ( Nowa Era) 2012r.
B. Mendel, J. Mendel, – Zbiór zadań z fizyki. (Nowa Era) 2012r.
Biologia
poziom podstawowy: E. Bonar i in. – „Biologia na czasie” (Nowa Era) 2012r.
poziom rozszerzony: M. Guzik i in. – „Biologia na czasie 1” (Nowa Era) 2012r.
Język łaciński
S. Wilczyński i in. – „Porta Latina Nova” ( PWN) 2012r.
Informatyka
Z. Nowakowski, – „ Informatyka. Po prostu” (WSiP) 2012r.
Edukacja dla bezpieczeństwa
M. Goniewicz, i in. – „Edukacja dla bezpieczeństwa” (OPERON) 2012r.
Wiedza o kulturze
„Zarys wiedzy o kulturze” (Wyd. PARK)
Fakultet B. Osińska „Sztuka i czas” t. 1-2. (WSiP)
Religia
podane do informacji we wrześniu
Języki: ang., niem., hiszp.
zakup we wrześniu

Podręczniki do kl. II

Język polski
D. Chemperek, A. Kalbarczyk, D. Trześniowski. – „Zrozumieć tekst, zrozumieć człowieka – kl. II cz. 1 i 2 ( WSiP)
Historia
poziom podstawowy: B. Burda, B. Halczyk Czasy nowożytne 2. Historia najnowsza 3. zakres podstawowy
poziom rozszerzony: B. Burda, B. Halczyk Czasy nowożytne 2. Historia najnowsza 3. zakres rozszerzony
Wiedza o społeczeństwie
poziom podstawowy
Z. Smutek, J. Maleska, B. Surmacz – Wiedza o społeczeństwie. Wyd. OPERON
poziom rozszerzony
Z. Smutek, J. Maleska, B. Surmacz – Wiedza o społeczeństwie.cz. 1 i 2 Zakres rozszerzony
Geografia
D. Makowska (red) „Geografia cz. 2” dla lic. ogól. prof. i techn. (wyd. WSiP)
Matematyka
R. Kalina, T. Szymański Matematyka dla kl. 2 lic. i techn. – zakres podstawowy i rozszerzony (wyd. Sens)
zbiór zadań (wyd.Sens)
Zbiór testów maturalnych – Matematyka 2010. Wyd. „Aksjomat” (czarna okładka)
Chemia
S. Hejwowska i in. – „Chemia 2” zakres podstawowy (Wyd. OPERON)
Fakultet – jw. zakres rozszerzony + „Chemia 3” + zbiór zadań 2 (do podręcznika)
Fizyka
poziom podstawowy: P. Walczak, G. Wojewoda – Fizyka i astronomia 2 i 3 (Wyd. OPERON)
poziom rozszerzony: Salach J, Fiałkowska M. – Fizyka dla szkół ponadgimnazjalnych, treści rozszerzające cz. 1 i 2 (Wyd. ZAMKOR)
Biologia
poziom podstawowy: Gęsińska B. i in. – „Poznać i zrozumieć” Zakres podst. Cz.2 (Wyd. WsiP)
poziom rozszerzony: J. Balerstet i in. – „Biologia 1”,
E. Holak i in. – “Biologia 2”,
E. Bartnik (red) – “Biologia 3” (OPERON)
Język łaciński
kontynuacja z kl. I
Informatyka
E. Gurbiel, G. Hardt „Technologia informacyjna” (wyd. WsiP 2007r.)
Religia
zakup we wrześniu
Języki: ang., niem., hiszp.
zakup we wrześniu
Przysposobienie obronne:
H. Śnieżek – „Przysposobienie obronne cz.2” Podr. dla szkół ponadgimn. (Wyd. Eduk. Z. Dobkowskiej)

Podręczniki do kl. III

Język polski
D. Chemperek, i in. – „Zrozumieć tekst – zrozumieć człowieka” – Literatura współczesna (WSiP)
Wiedza o społeczeństwie
kontynuacja podręcznika z klasy II
Geografia
Geografia cz. 2 – „Człowiek i jego działalność” – kształcenie w zakresie rozszerzonym. Wyd. WSiP.
Przedsiębiorczość
„Z ekonomią na ty” – Podstawy przedsiębiorczości dla lic. ogólnokszt, lic. prof., i technikum. (Centrum Edukacji Europejskiej)
Matematyka
R. Kalina, T. Szymański Matematyka dla kl. 3 lic. i techn. – zakres podstawowy i rozszerzony (wyd. Sens)
„Matematyka z sensem” – arkusze maturalne zakres podstawowy ( fiolet A-4)
„ Matematyka z sensem” – arkusze maturalne zakres rozszerzony ( fiolet A-4)
Zbiór testów maturalnych – Matematyka 2010. Wyd. „Aksjomat” dla poziomu rozszerzonego
Fizyka
J. Salach, M. Fiałkowska, – Fizyka dla szkół ponadgimnazjalnych cz. 1 i 2 treści rozszerzone. (ZAMKOR)
Chemia
D. Witowski, – „Chemia 1 i 2 „ Zbiór zadań otwartych wraz z odpowiedziami. Poziom podstawowy i rozszerzony ( 2002 – 2011)
Religia
zakup we wrześniu
Języki: ang., niem., hiszp.
zakup we wrześniu

  • RSS
  • Facebook
  • Picasa
  • YouTube