Zorganizowany wypoczynek dla młodzieży
09 Mar 2014

Studium formacyjne Salezjanów Współpracowników i Rodziny Salezjańskiej w Szczecinie

Tegoroczne studium formacyjne opierało się na słowach wiązanki ks. Generała „Czerpiemy z doświadczenia duchowego Księdza Bosko, aby kroczyć drogą świętości zgodnie z naszym specyficznym powołaniem”.

W tym trzydniowym spotkaniu w szkołach salezjańskich w Szczecinie brali udział przedstawiciele salezjanów współpracowników ze wszystkich wspólnot naszej Inspektorii. Wspólnotę szkolną Collegium Salesianum reprezentowały Grażyna Bogacz i Magdalena Schmelzer.

W pierwszym dniu ks. Marcin Nowicki (delegat Ks. Inspektora ds. Rodziny Salezjańskiej) przybliżył wszystkim uczestnikom treść wiązanki ks. Generała na obecny rok. Późnym wieczorem odbyła się Droga Krzyżowa i adoracja Najświętszego Sakramentu w kaplicy szkolnej.

Kolejny dzień przeżywaliśmy pod hasłem: „Ksiądz Bosko i jego propozycja świętości dla każdego”. Po jutrzni udaliśmy się do auli, aby wysłuchać trzech wykładów. Ks. Marcin Nowicki mówił o świętości, która jest, albo powinna być celem wychowania salezjańskiego. Następnie zabrał głos ks. Adam Popławski. Tematem jego rozważań było „Oddanie się młodzieży drogą do świętości”. Trzeci wykład dotyczył radości salezjańskiej. Swoimi refleksjami na ten temat dzielił się z obecnymi ks. Rafał Krysiak. Po podsumowaniu i dyskusji wszyscy przeszli do kaplicy na Mszę świętą, podczas której kilka osób złożyło przyrzeczenia i zostało członkami Stowarzyszenia Salezjanów Współpracowników. Po południu był czas na modlitwę, adorację Najświętszego Sakramentu oraz wspólne obejrzenie filmu: „Cristiada”. Wieczorem organizatorzy przygotowali dla uczestników niespodziankę – występ teatru pantomimy „Teatr 3” ze Szczecina. Warto wspomnieć, że w tym teatrze grają osoby głuchonieme i niedosłyszące. Ich występ, ruch sceniczny, treść przedstawianych etiud były dla wszystkich niezapomnianym przeżyciem.

W niedzielne przedpołudnie odbyły się warsztaty z pracą w grupach, których temat brzmiał: Świętość i apostolstwo każdego dnia w stylu salezjańskim – próba stworzenia obrazu.

Najważniejszym punktem tego dnia i całego studium była Msza święta pod przewodnictwem ks. Wikariusza inspektorialnego – ks. Jarosława Pizonia. W czasie Mszy świętej wszyscy uczestnicy studium odnowili swoje przyrzeczenia. Po obiedzie i pożegnaniu udaliśmy się w drogę powrotną do swoich domów.

Grażyna Bogacz

Galeria zdjęć

Skomentuj

  • RSS
  • Facebook
  • Picasa
  • YouTube
Przeczytaj poprzedni wpis:
Ostatni taki Wielki Post

W zeszłą środę po raz kolejny na nasze głowy spadł popiół, mający uświadomić nas o kruchości ludzkiego żywota.

Zamknij